Fylte krabbeskjell med klokjøtt

114 Hvaler Krabbe

Her får du 100 gr håndrenset klokjøtt, blir ikke bedre
1 stk
kr 85,00 per stk