Brukervilkår

Generell informasjon

Etma.no er en digital markedsplass som bidrar til kjøp og salg av varer forbundet med etma-arrangementer. Etma.no eies og driftes av Flyt Utvikling AS. Videre vil eier og plattform refereres til som fellesbetegnelse for Etma.no.

Produsenter forbundet med reko-ringer i Norge har mulighet til å laste opp sine varer i etma.no for salg. Plattformens sluttbruker (kunden) får tilgang til oversikt over tilgjengelige reko-arrangementer, og varer solgt i forbindelse med disse arrangementene, samt en oversikt over de ulike produsentene som kommer til de forskjellige arrangementene.

Etma.no legger til rette for handel, samt betalingsløsning som blir levert av tredjepart. Alt av kjøp og salg skjer mellom etma.no og sluttbruker (kunde).

Etma.no ønsker å tilby en tilpasset tjeneste som tilrettelegger for kjøp og salg av reko-varer og ønsker med det å bidra til et større utvalg og mer tilgjengelig lokalprodusert mat.

Kjøpsvilkår

Selger er Flyt Utvikling AS som er eier av Etma.no, Åsjordet 9, 0381 Oslo, hei@etma.no, 91383018, org. nr: 925740594, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Når en vare blir handlet på Etma.no blir samtidig disse vilkårene godtatt. Etter bestillingsbekreftelse er mottatt, er avtalen mellom deg og Etma.no bindende.

Vi vil henvise til forbrukerkjøpsloven, angrerettsloven, E-handelsloven og matinformasjonsforeskriften for mer informasjon om din rettigheter som forbruker.

Betaling

Som kunde skal du betale det fulle beløpet som blir oppgitt ved bestilling. Denne prisen inkluderer alt av avgifter og tilleggskostnader. Betaling gjøres med Vipps før utlevering slik instruert ved bestilling.

Utlevering og henting av varer

Alle varer handlet igjennom denne plattformen må hentes på spesifisert sted til spesifisert tid, altså der og hvor reko-arrangementet finner sted, dette er tydelig spesifisert når du bekrefter et kjøp.

På min side (øverst i høyre hjørne) vil du også finne tilbake til “hentelister”, som gir informasjon om hva du skal hente, til hvilket sted og hvilken tid.

Reklamasjon og kundeservice

Kunde/sluttbruker har plikt til å kontrollere at varene som er bestilt stiller i samsvar med kvaliteten og tilstanden som i bestillingsbekreftelsen, eventuelt om det har oppstått skader på varene.

Det er viktig at kunden tar kontakt med Etma.no så snart noe av det overnevnte oppstår. Våre aktuelle vilkår og betingelser samt gjeldende lovgivning vil være det som gjelder for reklamasjoner.

Den enkeltes kundeopplevelse er veldig viktig for oss i Etma.no, og vi bistår med beste evne om du trenger hjelp, enten om det er i forbindelse med plattformen, eller om du ønsker å komme i kontakt med en produsent.

Angrerett

Som forbruker gir angrerettloven (lov 20. Juni 2014 nr 27) deg en angrefrist på 14 dager til å angre på ditt kjøp, denne angrefristen starter å løpe dagen etter varen er mottatt.

Tidsbestemte ytelser og varer som kan forringes raskt har spesielle bestemmelser som ikke gir angrerett. Dette kan gjelde enkelte mat- og drikkevarer.

§22 i angrerettloven sier angreretten ikke gjelder ved avtaler som inkluderer blant annet ferske matvarer eller avskårne blomster.

Om du handler på vegne av en bedrift eller organisasjon gjelder ikke angreretten.

Angrerettskjema finner du her.

Endringer

Nåværende vilkår kan bli endret, og er en rett Etma.no forbeholder seg. Om endringer i vilkårene foetmammer vil dette bli informert om og vil gjelde fra tidspunktet informasjonen er gitt. Kunden er selv ansvarlig for å sette seg inn i og følge de vilkår som gjelder.

Ansvar

Alt av avtaler om handel som skjer i plattformen er inngått mellom etma.no og kunde/sluttbruker. Etma.no tar fullt ansvar for alt solgt i plattformen.

Alt av avtaler om handel som skjer i plattformen er inngått mellom Etma.no og kunde/sluttbruker. Etma.no fasiliterer dette, og er ansvarlig for varene solgt. Om eventuelle feil blir opplyst fra produsent om produkt eller utlevering, er dette Etma.no sitt ansvar.

Etma.no eies og driftes av Flyt Utvikling AS, org nr. 925740594.