Langesøy

langesoy.noLangesøya 1 3027 Drammen

På veiløse Langesøy midt i Drammenselva driver vi økologisk landbruk med Elvegris (frilandsgris med egne purker og slaktegriser), skotsk høylandsfe, høner, honning fra egne bikuber, frukt, bær, grønnsaker og eng. Vi har drevet økologisk siden 2001 og jobber hele tiden for å videreutvikle økosystemet som gården vår er og skal være.

Langesøy gård ligger på veiløse Langesøy midt i Drammenselva, ved Åssiden i Drammen. Vi jobber etter regenerative prinsipper hvor hele gården skal være et økosystem. Det er dokumentert landbruksdrift helt tilbake til 1752 på Langesøy og vi fortsetter så godt vi greier. Og ja, vi må bruke båt.

Hva er spesielt med Elvegris?

Kjøtt av Elvegris holder høy kvalitet og du vil merke forskjell. Rene råvarer fra friske, trygge og stressfrie dyr. På Langesøy har vi hele produksjonslinja selv, fra purke til ferdig slaktegris. Vi opplever at det tar dyrevelferden og kvaliteten på råvarene et ekstra hakk opp.  Vi garanterer at kjøtt fra Langesøy er fra dyr som er økologiske, har levd gode og stressfrie liv.

Ved å kjøpe kjøtt av Elvegris bidrar du direkte til at grisene kan leve det liv de er, fra naturens side, ment til å leve. Du bidrar også til å holde liv i et lite bruk med store visjoner og ikke minst, til at det er mulig å drive landbruk på naturens premisser.

Elvegris fra Langesøy - Ideologi

Vi er brennende opptatt av at om vi skal ha gris som produksjonsdyr og spise kjøtt av svin, skal dyrene ha levd så gode liv som mulig. Dyrevelferd og økologi er det aller viktigste for oss og styrer alle avgjørelsene vi tar i både den langsiktige og den daglige driften. Disse verdiene inngår vi ikke kompromiss på.

Vi har to-tre purker gående her hele tiden, disse får et til to kull grisunger i året. Grisungene går med mor minimum 6 uker, som oftest lenger. Vi har en naturlig avvenning hvor grisungene gradvis spiser mer og mer fôr, drikker mindre og mindre melk fra mor og blir mer og mer nysgjerrige, utforskende og selvstendige. På denne måten flyttes de gradvis over til eget beite og vi kan stelle litt ekstra godt med grisemor som har stått på i lang tid. Vi begynte med to griser for 8 år siden og har økt veldig gradvis. De to siste årene har vi hatt noenogførti slaktegriser i året, fordelt på to puljer, et kull født på våren og et kull født på høsten.

For oss er det viktig å ha hele produksjonslinja selv, fra purke til ferdig slaktegris. Vi opplever at det tar dyrevelferden og kvaliteten på råvarene et ekstra hakk opp. Slaktegrisen lever i underkant av et halvt år og da mener vi det er helt unødvendig at de skal flyttes rundt mellom gårder som tar en liten del av linja hver, med noen uker eller måneder på hvert sted. Det er riktig nok en dyrere produksjonsform, men som sagt tidligere, er vi ikke villige til å gå på kompromiss med dyrevelferd eller økologi.

Alle Elvegriser får fri tilgang på økologisk kraftfor og grovfor (gras fra egen økologisk grasproduksjon). I sesong har vi også økologisk frukt og grønnsaker fra egen økologisk produksjon som grisene får å spise. I sommerhalvåret går de på beite i eng og skog, får grave i jorda, finne røtter og rulle i søle. Hele året gjennom går de ute, har godt isolerte hytter fylt med varm og deilig halm og velger selv om de vil være inne eller ute. Og de er aller mest ute, i all slags vær og meter med snø på bakken.

Årlig har vi revisjoner med Debio i forhold til økologiforskriften og med veterinær i forhold til besetningshelse og velferd. Dette er et kvalitetsstempel på god dyrehelse, dyrevelferd og at produksjonen møter kravene i økologiforskriften og derfor kan omsettes som økologiske.

Takk for at du velger å handle fra oss!

Vi ses på utlevering.

Line & John Ragnar

Produkter

  • 1 stk
  • 1 stk
1 stk
kr 252,00 per stk