Tor Anders Høgaas

Kroksundveien 1133

Nedre Krog ligger helt sør i Aurskog-Høland, vi driver hjorteoppdrett og en mindre besetning med Dexter kyr.

Vi startet med hjorteoppdrett høsten 2018 og har i dag totalt 60 dyr. Hjorten disponerer et inngjerdet område på 110 dekar med beiter og kulturmark.  Høsten 2020 fikk vi 6 drektige ammekuer av rasen Dexter som går fritt ute hele året på et inngjerdet område på 50 dekar. På sommeren beiter både hjorten og ammekuene i et naturlig miljø med innmarksbeiter, utmarksbeiter og beiteskog som har en naturlig fauna med et rikt artsmangfold der de også har tilgang til skjul, ly og vann. På vinteren fôres hjorten med grovfôr/rundballer fra sommerens slått samt tilskuddsfôr for å sikre at dyra får vitaminer/mineraler som de trenger. Ammekuene er grasfôra med beite og rundballer hele året.

Dyrevelferd og kontakten med dyrene setter vi høyt og er viktig for trivsel, tilvekst og kjøttkvalitet. På vinteren legger vi ut halmseng til hjorten beitet, noe de bruker flittig. Kuene har liggeplass med halmtalle i kjelleren i gamlefjøset hele året der de kan gå ut og inn som de vil.

Produkter

Ingen produkter å vise

Her var det tomt! Ta kontakt med oss så skal vi se hva vi kan gjøre for å få inn produkter.