Lår av killing/kje

” Mer proteinrikt enn kylling og magrere enn lam - kjøtt fra kje er en uoppdaget delikatesse her i landet. Men det er ikke lett å få tak i kje i Norge, det er ikke et satsningsområde innen kjøttbransjen. . ”

1 kg
kr 299,00 per kg