Grutens dyrkesett - høst østerssopp dyrket på egen kaffegrut

17 GRUTEN

Kitet som er laget av bokser tidligere brukt til smågodt gir deg og familien mulighet til å dyrke frem sunn og smakfull østerssopp på egen kaffegrut. Innendørs. En spennende og lærerik aktivitet for små og store. Hele året.

Med følger dyrkeboksen, instrukser og mycel (for dyrking av blågrå østerssopp).

Les mer her: https://www.gruten.no/produkt/%C3%B8sterssopp

Mycel bør oppbevares i kjøleskap (0-4 C) inntil dyrking settes igang. NB: Mycel vi har igjen på lager bør helst taes i bruk (dyrkingen settes igang) innen 1.juni. Derfor har vi en ekstra bra pris.

1 stk
kr 209,00 per stk