17 GRUTEN

gruten.noBentsebrugata 11, 0476 Oslo

Gruten er en innovativ og framtidsrettet bedrift som skaper nye verdier av kaffeavfall.

Siden 2014 har vi laget såper og kroppsskrubb med kaffegrut og i 2018 etablerte vi Norges første urbane østerssoppfarm i ombygde shipping containere på Vollebekk i Oslo.

Østerssoppen vi produserer selges primært fersk til lokale restauranter. Ved overskudd også direkte til privatkunder gjennom Reko ring og andre utsalg. Vi tørker sopp ved behov og det som blir høstet av avkapp og råvare som ser mindre pen ut blir solgt som annensortering. I samarbeid med små aktører videreforedler vi noe av soppen til produkter som for eks postei.

Vi tilbyr dyrkesett og kits for hjemmedyrking og formidler videre restsubstrat fra egen produksjon til kompost, jordforbedring og etablering av soppbed utendørs. I løpet av året holder vi en rekke kurs og workshops, både i egen regi og på oppdrag. Jevnlig inviteres det til omvisninger på soppfarmen med mulighet til å titte inn i containerne.

November 2021 ble Gruten tildelt Bedriftsutviklingsprisen for landbruket i Oslo. I 2022 er vi nominert til Matprisen som Årets produsent.

Driftsform: Småskala, sirkulært og framtidsrettet. Vi er ikke debio sertifisert (vanskelig å få tak i nok økologisk kaffegrut av den kvalitet/renhet vi trenger), men bruker ingen sprøytemidler i produksjonen og tenker miljø og gjenbruk i alt vi gjør.

Produkter

  • 0.25 kg
  • 0.5 kg
  • 1 kg
0.25 kg
kr 77,00kr 308,00 per kg
1 stk
kr 99,00 per stk
1 stk
kr 95,00 per stk
1 stk
kr 95,00 per stk